RSS

symulator nauki jazdy-do pobrania za darmo

Stylizacja paznokci moja pasja...


Temat: pierwsza jazda samochodem - proszę o porady jutro start, a ja pojęcia nie mam nic
Aż boję się pomyśleć w jakiej Autor tematu "szkole jazdy" uczy się jeździć. Wchodzisz do samochodu i nawet nie wiesz który pedał do czego służy? Zgodnie z przepisami kursant nie ma prawa wsiąść do samochodu (rozpocząć część praktyczną) jeżeli nie odbył części teoretycznej. Pierwsze godziny jazdy powinny być przeprowadzone na placu manewrowym, gdzie kursant pod okiem instruktora uczy się płynnie ruszać z miejsca i zmieniać biegi. Pewnie podręcznika od tej "szkoły jazdy" też nie dostałeś, tylko testy do skserowania. W podręczniku też masz wyjaśnione wszystkie pytania, które tu zadałeś. Normalnie paranoja. Pracuję w większym OSK w Olsztynie i też do nas przychodzą kursanci, którzy opowiadają jak u nich wyglądało szkolenie. Jak można czuć się teraz bezpiecznym na ulicy, skoro to co odwalają ośrodki szkolenia woła o pomstę do nieba.

Żeby było wszystko jasne - nie mam pretensji do Ciebie, że nie umiesz, bo masz do tego całkowite i słuszne prawo. To wyżej to po prostu próba wyżalenia się, że tnąc koszty i godziny kursanta (ciekawe, czy wyjeździsz te 30) zaniża się jakość i przez to bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

A jeszcze na koniec powiem ciekawostkę - swego czasu ośrodek w którym pracuję zakupił symulator do nauki jazdy. Koszt takiego urządzenia dorównuje (łącznie z 2 telewizorami) kosztom zakupu nowego samochodu. I co? I zainteresowanie ze strony naszych kursantów było tak niewielkie, że zupełnie dla firmy nie kalkulowało się w to urządzenie inwestować. Bo przecież wszyscy wszystko umieją. Zresztą... szkoda gadać... Szerokości życzę.

Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=371227Temat: Szkoła Nauki Jazdy DAKAR
Jeśli ktoś myśli o wyrobieniu sobie Prawa Jazdy to polecam Szkołe Nauki Jazdy DAKAR w Opolu. Jestem bardzo zadowolona ze sposobu prowadzenia zajęć z kursantami.
Mają fajną zniżkę dla studentów. I jako jedyni mają symulator jazdy.


To jest ich strona internetowa: http://www.prawojazdy.opole.pl/
Źródło: zarzadzanieopole.fora.pl/a/a,314.html


Temat: Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Informacja z "Rz" z dnia 03.01.2007 r.

"Za kółkiem usiądą jedynie sprawdzeni kierowcy

Firmy przewozowe nie mogą już zatrudniać przypadkowych kierowców. Wstępna kwalifikacja, szkolenia okresowe i częstsze badania mają poprawić bezpieczeństwo w transporcie

Wprowadzenie jednakowych w całej Unii wymagań dla kierowców transportowców ułatwi naszym kierowcom dostęp do pracy za granicą, polskim przewoźnikom do pracowników z innych krajów unijnych oraz kierowców spoza Unii, którzy spełnią wymagania dyrektywy. I taki właśnie był cel zmian w ustawie o transporcie drogowym ( DzU z 2006 r. nr 235, poz. 1701).
Każdy kierowca zatrudniany teraz w firmie przewozowej po raz pierwszy będzie musiał przejść kwalifikację wstępną. Sprawdzian ma dotyczyć znajomości pojazdu. Wszyscy kierowcy, którzy do 10 września 2008 r. uzyskają prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E, będą zwolnieni z obowiązku ukończenia takiej kwalifikacji. Dla tych, którzy zdobędą prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E, termin ten jest dłuższy o rok, czyli mija 10 września 2009 r.

Kurs zakończony testem
Kierowca będzie musiał brać udział w kursie kwalifikacyjnym zakończonym testem. Jak wstępnie obliczono, kurs taki ma kosztować 4000 zł. Będą one organizowane w ośrodkach szkolenia prowadzonych przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru u wojewody. Test kończący kwalifikację wstępną pisany będzie przed specjalną komisją (powołaną przez wojewodę) w ośrodkach szkolenia.
W noweli mówi się też o szkoleniu okresowym kierowców. Będzie się ono odbywało w ośrodkach szkolenia w formie kursu co pięć lat. Możliwa jest też nauka rozłożona na etapy. Proponowany koszt kursu okresowego to 400 zł. Po jego zakończeniu kierowca dostanie świadectwo kwalifikacji zawodowej. I kolejna zmiana -na podstawie tego świadectwa starosta będzie dokonywał wpisu odpowiedniego kodu do prawa jazdy. Z kodu wynikać będą rodzaj szkolenia i termin jego ważności. Dokonanie wpisu będzie w rzeczywistości powodowało wymianę prawa jazdy na nowy dokument. Koszt wymiany poniesie kierowca.

Karta kwalifikacji
Ponieważ pełny kurs kwalifikacyjny będzie wymagał kosztownej infrastruktury technicznej, np. autodromu dla pojazdów ciężkich (około 9 mln zł) czy symulatorów dojazdy w warunkach specjalnych (1 mln zł), nowela przewiduje możliwość "podzlecania" ćwiczeń wymagających takiego sprzętu. Mogłyby je prowadzić np. ośrodki doskonalenia techniki jazdy ( ODTJ). W związku z tym powstać ma nowy rodzaj działalności gospodarczej -prowadzenie ODTJ.
Nadzór nad taką działalnością ma sprawować wojewoda. Powód? Szczególne znaczenie, które przywiązuje się do bezpieczeństwa samych zajęć, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzenia jednolitej polityki w skali kraju. Każdy trudniący się przewozem drogowym będzie miał też wystawioną kartę kwalifikacji kierowcy. Zapisane w niej zostaną informacje o badaniach lekarskich i psychologicznych, pojazdach, którymi dana osoba jeździ, i o ukończeniu innych specjalistycznych kursów czy zdobyciu uprawnień. Taki dokument ma być bardzo ważny z punktu widzenia przedsiębiorcy zatrudniającego kierowcę.

Wymagania i ograniczenia
Wraz z nowelą obowiązywać też będą nowe zasady przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych. Będą one wykonywane do 60. roku życia co pięć lat, a potem (powyżej 60 lat) -co 30 miesięcy.
Zmiany nastąpią też w kodeksie drogowym. Prawo jazdy będzie mogło zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające: ze stanu zdrowia kierowcy, z możliwości prowadzenia określonego pojazdu oraz z przepisów ustawy. Owe wymagania i ograniczenia mogą dotyczyć: korekty lub ochrony wzroku czy słuchu, protezy czy szyny ortopedycznej, możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu, ograniczenia uprawnienia do wskazanych pojazdów oraz terminu ważności prawa jazdy."

Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=89619


Temat: Szkoleniowy obóz strzelecki dla początkujących
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY dot. Ogólnopolskiego szkolenia strzeleckiego

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP” wraz z Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby niewidome i słabowidzące w wieku powyżej 18 lat, na drugi ogólnopolski „Szkoleniowy obóz strzelecki dla początkujących”.

Adresatami szkolenia są m.in.:
- osoby zainteresowane nauką strzelania z użyciem komputerowych symulatorów laserowych,
- osoby prowadzące lub organizujące sekcje strzeleckie w klubach,
- zawodnicy uprawiający aktywnie sport strzelecki,
Celem szkolenia jest m.in.:
- popularyzacja strzelectwa laserowego w środowisku niewidomych i słabowidzących,
- edukacja członków sekcji strzeleckich klubów sportowych w zakresie przepisów, nauka zasad bezpieczeństwa, organizacji zawodów, doskonalenie techniki strzelania,
- podstawy treningu strzeleckiego na pneumatycznej strzelnicy sportowej,
- prezentacja dorobku zawodników i komisji strzeleckiej w bieżącym sezonie startowym,
W trakcie szkolenia planuje się zorganizowanie m.in.
- zawodów strzeleckich dla początkujących o „Puchar Prezesa Piotra”,
- sprawdzianu strzeleckiego dla zawodników zaawansowanych,
- wycieczki krajoznawczej,
Szkolenie odbędzie w terminie 07 - 13.09.2009r w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „HOTTUR” w Borowicach w Karkonoszach. Bezpośredni dojazd do Borowic autobusem MZK linii nr 4 z dworca PKP w Jeleniej Górze (odjazdy 5,54; 6,20, 10,15; 12,15; 14,55; 15,55; 17,11). Czas jazdy ok. 40 min. Ośrodek usytuowany w odległości ok.300m od końcowego przystanku autobusu.
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 7 września 2009r (poniedziałek) w godzinach południowych. Pierwszym posiłkiem jest obiad o godz. 14-tej. Końcowym posiłkiem jest śniadanie o godz. 8-mej w dniu wyjazdu 13 września 2009r (niedziela).
Odpłatność za udział w obozie wynosi 140 zł dla członków klubów zrzeszonych w ZKF „OLIMP” oraz 280 zł dla opiekunów i pozostałych uczestników. Opłata będzie pobierana w gotowce przy kwaterowaniu uczestników. Kluby sportowe, które udostępnią na cały okres szkolenia sprawny komplet sprzętu strzeleckiego z oprzyrządowaniem otrzymują bezpłatne miejsce dla osoby obsługującej sprzęt i prowadzącej instruktaż.
Zgłoszeń należy dokonywać, na załączonym formularzu wraz z kopią orzeczenia poświadczającego posiadanie grupy z tytułu utraty wzroku, osobiście do Biura Stowarzyszenia CROSS lub listownie na adres: Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”, 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9.
Termin nadsyłania dokumentów upływa 28 sierpnia 2009r (decyduje data wpływu dokumentów do Biura). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają osoby początkujące w strzelaniu sportowym. O zakwalifikowaniu decyduje również:
- kompletność danych i dokumentów,
- kolejność nadsyłania zgłoszeń,
Bieżących informacji udziela Biuro ZKF „OLIMP” (tel.022 635 73 99 oraz koordynator szkolenia
kol. Zdzisław Mądry (tel. 604 751 326). Lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronach internetowych Stowarzyszenia CROSS (www.cross.org.pl) oraz ZKF „OLIMP” (www.zkfolimp.pl) do dnia
1 września 2009r
karta informacyjna do pobrania: >>

Uwaga !!!
Zgłoszenia telefoniczne, mailowe lub faksem nie będą brane pod uwagę. Brak pieczątki klubowej (potwierdzającej przynależność uczestnika) na formularzu zgłoszeniowym będzie oznaczał odrzucenie zgłoszenia z przyczyn formalnych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!! Prezes ZKF „OLIMP” Piotr Łożyński
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4217